Курс «Lego-конструювання»

Навряд чи у світі існує багато іграшок, здатних принести стільки користі відразу. Конструктор LEGO унікальний та насправді багатогранний винахід, який дозволяє розвивати різні види інтелекту: вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестетичний, міжособистісний, внутрішньо-особистісний, натуралістичний. Програма занять у нашій Lego-студії спрямована на розвиток: математичних навиків, мовних здібностей, комунікативних можливостей, абстрактного мислення, вміння вирішувати поставлені завдання.